حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

تحریریه مهران

دستگاه های فرهنگی آرام

دستگاه های ناظر حتی دیگر ادعای پر طمطراق اینکه ما نظارت و برنامه ریزی می کنیم را کنار گذاشتند وآفتاب نشینی را پیشه خود کردند چرا که زمستان حوزه فرهنگ آفتاب را می پسندد. و فعلا مدیران فرهنگی آفتاب گرفته اند ادامه ...

نشست روز دوشنبه

اینکه الان در شهر اصفهان به چه چیزی تفریح می گویند؟ و جوانان برای خود چه تفریحاتی را در نظر گرفته اند؟ و آیا شهر اصفهان زیر ساخت های لازم برای تفریح را دارد یا نه؟ ادامه ...