حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

دکتر حسین مطیع

هدف در مدیریت فرهنگی چیست؟

در هدفداری مدیریت فرهنگی سه نوع حالت را می توان فرض کرد: حالت اول این است که هدف از کار فرهنگی کشف استعدادهای مدیران، رشد مدیران، آشنا شدن آنها با کار، ارتقاء مهارت و ساخت چهره هایی باشد که پله های ترقی را طی کرده و به مراتب عالی اجرایی می رسند. حالت دوم ... ادامه ...